Ρυθμίσεις email

Λεπτομέρειες Άρθρου
Διεύθυνση: https://support.trustservers.gr/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=1
Κωδικός Άρθρου: 1
Δημιουργήθηκε: 24 Jan 2016 01:20 PM

Απάντηση Μπορείτε να κάνετε χρήση του email σας, μέσω πρόγραμμα-πελάτη (για παράδειγμα Outlook, Thunderbird, Apple Mail, εφαρμογές στο κινητό ή tablet κλπ).
Υποστηρίζονται διαφορετικά πρωτόκολλα που υποστηρίζουμε, οπότε και διαφορετικές ρυθμίσεις.
Παρακάτω παραθέτουμε ενδεικτικές ρυθμίσεις που εξυπηρετούν στο να ρυθμίσετε τα προγράμματά σας.

Έστω ότι το domain σας είναι το: example.org και στήνετε το email: info@example.org

Εισερχόμενη αλληλογραφία:
Υποστηριζόμενος τύπος πρόσβασης: POP3 ή IMAP
Incoming Mail Server: mail.example.org
Απαιτείται έλεγχος ταυτότητας (requires authentication)
username: info@example.org (χρειάζεται πάντοτε το πλήρες email όχι σκέτο info)
password: [ το password σας ]
* Για ασφάλεια μπορείτε να επιλέξετε το STARTTLS *

Εξερχόμενη αλληλογραφία:
Outgoing Mail Server (SMTP): mail.example.org
Απαιτείται έλεγχος ταυτότητας (requires authentication)
username: info@example.org
password: [ το password σας ]
* Για ασφάλεια μπορείτε να επιλέξετε το STARTTLS *

Επίσης λειτουργεί παράλληλα και το webmail σας για πρόσβαση μέσω browser στο email σας όπου και να βρίσκεστε στην εξής διεύθυνση (αν example.org είναι το website σας):
http://example.org/roundcube

Τεχνικά, οι πόρτες που λειτουργούν για το email είναι:
POP3: 110
POP3 SECURE: 995

IMAP: 143
IMAP SECURE: 993

SMTP: 587