Πώς μπαίνω στο phpmyadmin;

Λεπτομέρειες Άρθρου
Διεύθυνση: https://support.trustservers.gr/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=13
Κωδικός Άρθρου: 13
Δημιουργήθηκε: 13 Jul 2017 05:24 PM

Απάντηση Για να μπούμε στο phpmyadmin θα χρειαστούμε τον κωδικό και το password του χρήστη της βάσης, όπως αυτά έχουν δημιουργηθεί στο MySQL Management ή απλά τα στοιχεία πρόσβασής μας στο DirectAdmin, δηλαδή το username και password μας στο DirectAdmin.

Αρκεί να πάμε με τον browser μας στο domain.tld/phpmyadmin (όπου domain.tld το domain μας). Όταν μας ζητηθεί username και password βάζουμε οτιδήποτε από τα παραπάνω.